Dlaczego WiE?
Jesteśmy liderami

WiE, jako pierwsza firma edukacyjna w Polsce, zorganizowała konkurs „Młody Lingwista”, sprawdzający wśród uczniów znajomość m.in. języka francuskiego oraz języka rosyjskiego. Staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli języków obcych, których uczniowie do tej pory nie mieli możliwości uczestniczyć w konkursach ogólnopolskich.
Nasze konkursy dedykowane są dla wszystkich uczniów, nie tylko tych najlepszych. Każdy uczeń może spróbować swoich sił i sprawdzić swoją wiedzę oraz porównać wyniki w skali ogólnopolskiej.

Sześć poziomów

Organizujemy konkursy na sześciu poziomach zaawansowania, osobno dla każdej z klas III, IV, V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum - USUŃ, dzięki czemu uczeń ma możliwość sprawdzić umiejętności w swojej grupie wiekowej. WiE organizuje olimpiady języka angielskiego, olimpiadę polonistyczną, konkurs logicznego myślenia, a także konkurs wiedzy o bezpieczeństwie i zdrowym trybie życia.

Profesjonalny zespół nauczycieli

Pytania konkursowe przygotowuje zespół nauczycieli uczących w renomowanych szkołach podstawowych. Dbają oni o poprawność merytoryczną pytań oraz zapewniają wysoką jakość testów i ich zgodność z programem nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Własne konto na stronie

Każdy Szkolny Koordynator może założyć konto na stronie, dzięki czemu formularz zgłoszeniowy zostanie wypełniony automatycznie. Na własnym profilu Szkolny Koordynator ma możliwość sprawdzenia aktualnych wyników swoich uczniów. W ten sposób otrzymuje również najważniejsze informacje dotyczące konkursu.

Atrakcyjne nagrody

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymują dyplom uczestnictwa. Dla najlepszych w każdej grupie wiekowej zostały przewidziane dyplomy grawerowane zwycięzcy, dyplom laureata oraz atrakcyjne nagrody książkowe. Ponadto, Szkolny Koordynator otrzymuje certyfikat potwierdzający przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu, a szkoły, w których weźmie udział łącznie ponad 130 uczniów, otrzymują dodatkowo atrakcyjne nagrody książkowe.

Korzyści dla nauczyciela

Nauczyciel przygotowujący uczniów do konkursu wykazuje się dodatkową aktywnością wykraczającą poza standardowy tok nauczania, co jest pozytywnie postrzegane przez dyrekcję szkoły i rodziców. Koordynator konkursu ma możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych oraz wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w konkursie motywuje uczniów do nauki oraz pozwala na ocenę ich zaangażowania i umiejętności.

Promocja szkoły

Dobre wyniki uczniów w konkursach organizowanych przez WiE przyczyniają się do podniesienia prestiżu szkoły. Dodatkowo, dziesięć najbardziej aktywnych szkół, które zgłoszą największą liczbę uczniów, zostanie wyróżnionych w zestawieniu wyników konkursu, co stanowi promocję szkoły na arenie ogólnopolskiej.