Konkursy

Ogólnopolski konkurs "Bezpieczna Szkoła"Celem konkursu jest sprawdzenie wiedzy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z bezpieczeństwa oraz zdrowego trybu życia w szkole jak i poza nią.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa (znaki drogowe, pierwsza pomoc, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, telefony alarmowe, zasady ograniczonego zaufania, znaki ostrzegawcze, postępowanie w przypadku zagrożeń, korzystanie z urządzeń elektrycznych) oraz zdrowia (zdrowe odżywianie, zdrowy tryb życia, czynności życiowe, choroby zakaźne i pasożytnicze, układ pokarmowy, zasady higieny osobistej, anatomia i fizjologia człowieka, zmysły człowieka).

Konkurs dzieli się na trzy poziomy: poziom 1, przeznaczony dla uczniów III i IV klasy szkoły podstawowej, poziom 2 dla uczniów V i VI klasy podstawowej, oraz poziom 3, przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplom uczestnictwa. Dla najlepszych uczniów w każdej grupie wiekowej zostały przewidziane dyplomy grawerowane zwycięzcy, dyplom laureata oraz atrakcyjne nagrody książkowe. Ponadto, szkolny koordynator konkursu otrzyma dyplom uznania za współorganizację ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczna Szkoła”, a szkoły, w których weźmie udział łącznie ponad 130 uczniów ze wszystkich poziomów, otrzymają dodatkowe nagrody w postaci pomocy naukowych z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia.

Konkurs odbędzie się 5 kwietnia 2019 r., w Państwa szkołach. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić uczniów do 25 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje oraz pełny zakres tematyczny konkursu znajdują się w zakładce „Bezpieczna Szkoła”.

 

Młody Lingwista - konkurs języka polskiego, angielskiego, niemieckiego Ogólnopolski konkurs lingwistyczny „Młody Lingwista”, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, ma na celu sprawdzenie wiedzę i umiejętności uczniów z języka polskiego (z zakresu gramatyki, literatury, kultury języka polskiego), oraz języków obcych: angielski, niemiecki, oraz rosyjski. Testy z języków obcych pozwalają na zweryfikowanie kluczowych umiejętności lingwistycznych: rozumienia tekstu pisanego, słownictwa i gramatyki, a także sprawdzają wiedzę z zakresu kultury, historii oraz geografii danego obszaru językowego.

Dla każdego języka oraz grupy wiekowej przewidziany został test składający się z 30 pytań o różnym poziomie trudności. Do każdego pytania są przygotowane 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplom uczestnictwa. Dla najlepszych uczniów w każdej grupie wiekowej zostały przewidziane dyplomy grawerowane zwycięzcy, dyplom laureata oraz atrakcyjne nagrody książkowe. Ponadto, szkolny koordynator konkursu otrzyma dyplom uznania za współorganizację ogólnopolskiego konkursu lingwistycznego „Młody Lingwista”, a szkoły, w których weźmie udział łącznie ponad 100 uczniów ze wszystkich przedmiotów, otrzymają dodatkowe nagrody w postaci słowników językowych z każdego przedmiotu.

Konkurs odbędzie się w dniach 22 - 23 marca 2018 r. w Państwa szkołach. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić uczniów do 12 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje oraz pełny zakres tematyczny konkursu znajdują się w zakładce „Młody Lingwista”.

 

Ogólnopolski konkurs ekologiczny "Bocian"Ogólnopolski konkurs ekologiczny  „BOCIAN” ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie ekologii środowiska.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu zanieczyszczeń i ochrony powietrza oraz wód, efektu cieplarnianego, przemysłu i jego wpływu na stan środowiska oraz wiele innych związanych z ekologią.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplom uczestnictwa. Dla najlepszych uczniów w każdej grupie wiekowej zostały przewidziane dyplomy grawerowane zwycięzcy, dyplom laureata oraz atrakcyjne nagrody książkowe. Ponadto, szkolny koordynator konkursu otrzyma dyplom uznania za współorganizację ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „BOCIAN”, a szkoły, w których weźmie udział łącznie ponad 130 uczniów ze wszystkich poziomów, otrzymają dodatkowo atrakcyjne nagrody książkowe.

Ogólnopolski konkurs ekologiczny „BOCIAN” odbędzie się 21 kwietnia 2016 r. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić szkołę do 6 kwietnia 2016 r.

Szczegółowe informacje oraz pełny zakres tematyczny konkursu znajdują się w zakładce „BOCIAN”.

 

Ogólnopolski konkurs przedmiotowy "Młody Naukowiec"„Młody Naukowiec” jest ogólnopolskim konkursem przedmiotowym mającym na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z następujących przedmiotów: matematyka, przyroda, biologia i język angielski.

Dla każdego przedmiotu oraz każdej grupy wiekowej przewidziany został test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań o różnym poziomie trudności. Do każdego pytania są przygotowane 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplom uczestnictwa. Dla najlepszych uczniów w każdej grupie wiekowej zostały przewidziane dyplomy grawerowane zwycięzcy, dyplom laureata oraz atrakcyjne nagrody książkowe. Ponadto, szkolny koordynator konkursu otrzyma dyplom uznania za współorganizację ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego „Młody Naukowiec”, a szkoły, w których weźmie udział łącznie ponad 130 uczniów ze wszystkich przedmiotów, otrzymają dodatkowo atrakcyjne nagrody książkowe z każdego przedmiotu.

Szczegółowe informacje oraz pełny zakres tematyczny konkursu znajdują się w zakładce „Młody Naukowiec”.