Ogólnopolski konkurs językowy „Młody Lingwista - 2018"

Szanowni Państwo,

W w dniach 2223 marca 2018 r. WiE organizuje piątą edycję ogólnopolskiego konkursu lingwistycznego „Młody Lingwista”, przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Konkurs sprawdza wiedzę i umiejętności uczniów z języka polskiego (z zakresu gramatyki, literatury, kultury języka polskiego), oraz języka angielkiego i niemieckiego. Testy z języków obcych pozwalają na zweryfikowanie kluczowych umiejętności lingwistycznych: rozumienia tekstu pisanego, słownictwa i gramatyki, a także sprawdzają wiedzę z zakresu kultury, historii oraz geografii danego obszaru językowego.

Dla każdego języka oraz grupy wiekowej przewidziany został test składający się z 30 pytań. Do każdego pytania są przygotowane 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplom uczestnictwa, a dla najlepszych uczniów zostały przewidziane nagrody książkowe. Szkoła która zgłosi ponad 130 uczniów ze wszystkich języków otrzyma dodatkowe nagrody książkowe.

Szczegółowe informacje oraz pełny zakres tematyczny konkursu znajdują się w zakładce „Młody Lingwista”.

Na zgłoszenia do udziału w konkursie czekamy do 12 marca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy,

Zespół WiE.

 

Tags: