Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie i zdrowiu "Bezpieczna szkoła 2019"

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 11 marca 2020 odbędzie się ogólnopolski konkurs wiedzy o bezpieczeństwie i zdrowiu „Bezpieczna Szkoła”. Celem konkursu jest sprawdzenie wiedzy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z bezpieczeństwa oraz zdrowego trybu życia w szkole jak i poza nią.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa (znaki drogowe, pierwsza pomoc, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, telefony alarmowe, zasady ograniczonego zaufania, znaki ostrzegawcze, postępowanie w przypadku zagrożeń, korzystanie z urządzeń elektrycznych) oraz zdrowia (zdrowe odżywianie, zdrowy tryb życia, czynności życiowe, choroby zakaźne i pasożytnicze, układ pokarmowy, zasady higieny osobistej, anatomia i fizjologia człowieka, zmysły człowieka).

Konkurs dzieli się na trzy poziomy: poziom 1, przeznaczony dla uczniów III i IV klasy szkoły podstawowej, poziom 2 dla uczniów V i VI klasy podstawowej, oraz poziom 3, przeznaczony dla uczniów VII, VIII klasy szkoły podstawowej.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplom uczestnictwa, a dla najlepszych uczniów zostały przewidziane atrakcyjne nagrody książkowe.

Szczegółowe informacje oraz pełny zakres tematyczny konkursu znajdują się w zakładce „Bezpieczna Szkoła”.

Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić szkołę do 24 lutego 2019.

Serdecznie zapraszamy,

Zespół WiE.

Tags: