Pytania i odpowiedzi
Czy każdy uczeń może wziąć udział w konkursie?

Konkursy organizowane przez Wiedzę i Edukację są dedykowane dla wszystkich uczniów, nie tylko tych najlepszych. Każdy uczeń może spróbować swoich sił i sprawdzić swoją wiedzę oraz porównać wyniki w skali ogólnopolskiej.

Czy uczeń może wziąć udział w konkursie więcej niż z jednego przedmiotu?

Tak, każdy uczeń może wziąć udział w konkursie z kilku przedmiotów. Jeżeli uczestnik konkursu zostanie zgłoszony do więcej niż jednego przedmiotu otrzyma osobny dyplom za każdy przedmiot.

Jak mogę zgłosić uczniów do konkursu?

Aby zgłosić szkołę do konkursu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.wie.edu.pl/formularze-zgloszeniowe

Dlaczego warto zarejestrować szkołę?

Dzięki zarejestrowaniu własnej szkoły Szkolny Koordynator może zmienić w każdym momencie (do zakończenia zgłoszeń) liczbę uczniów biorących udział w konkursie. Rejestracja pozwala również  na wcześniejsze otrzymanie wyników swojej szkoły. W edycji profilu można sprawdzić kod szkoły, jak i wszelkie informacje potrzebne do zgłoszenia.

Czy muszę mieć założone konto użytkownika żebym mógł wysłać zgłoszenie?

Zgłoszenie można wysłać bez rejestracji, jednak założenie własnego konta jest zalecane. Dzięki temu wszystkie informacje potrzebne do zgłoszenia i kontaktu z WiE zostaną wygenerowane automatycznie.

W razie pytań jak mogę się skontaktować z WiE?
  • Wypełniając formularz kontaktowy na stronie www.wie.edu.pl/kontakt
  • Wysyłając wiadomość e-mail na adres info@wie.edu.pl
  • Wysyłając list na adres: Wiedza i Edukacja; ul. Żytnia 16/71, 01-014 Warszawa
  • Dzwoniąc pod numer 22 245 16 05
Jak przeprowadzić konkurs w szkole?

Instrukcja przeprowadzenia konkursu znajduje się w zakładce „instrukcja” dla każdego konkursu.

Dodatkowo, wszystkie informacje zostaną przekazane Szkolnemu Koordynatorowi w zamkniętej kopercie po zgłoszeniu szkoły do konkursu.

Ile wynosi opłata za konkurs i na co przeznaczane są te środki?

Opłata za konkurs wynosi:

  • 9 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu od 10 do 20 uczniów
  • 8 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu powyżej 20 uczniów

Zebrane fundusze organizator przeznacza na nagrody, pozostałe pieniądze to koszty organizacyjne konkursu.