Zakres tematyczny olimpiady matematycznej "Szalone liczby"

Klasa 4

 1. Działania na liczbach naturalnych. Kolejność wykonywania działań.
 2. Obwód prostokąta i kwadratu.
 3. Zadnia typu – „Zagadki logiczne”.

 

Klasa 5

Zakres materiału z klasy 4 oraz:

 1. Własności figur płaskich.
 2. Liczby naturalne – kolejność wykonywanie działań.
 3. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

 

Klasa 6

Zakres materiału z klasy 4 i 5 oraz:

 1. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
 2. Symetria osiowa – odbicie lustrzane.
 3. Działania na liczbach naturalnych.

 

Klasa 1

Zakres materiału dla szkoły podstawowej oraz:

 1. Działania na liczbach wymiernych.
 2. Rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego.
 3. Obliczenia procentowe.
 4. Zadania i zagadki logiczne.

 

Klasa 2

Zakres materiału dla szkoły podstawowej, I klasy gimnazjum oraz:

 1. Liczby wymierne i niewymierne.
 2. Podstawowe własności: symetralnej odcinka, dwusiecznej kąta.
 3. Obliczanie kątów w kole: kąty środkowe i wpisane.
 4. Wielokąty foremne – kąty w tych wielokątach.

 

Klasa 3

Zakres materiału dla szkoły podstawowej, I i II klasy gimnazjum oraz:

 1. Działania na liczbach rzeczywistych.
 2. Potęga o wykładniku wymiernym.
 3. Znajdowanie figur podobnych.
 4. Zastosowanie twierdzenie Talesa w zadaniach.
 5. Zadania na stosunek pól figur podobnych.