Ważne daty

Młody Lingwista 2018

12 marca 2018 r. - koniec przyjmowania zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu lingwistycznego "Młody Lingwista 2018"

21 marca 2018 r. - dostarczenie kart odpowiedzi i testów do szkół

22 marca 2018 r. - konkurs "Młody Lingwista 2018" z polskiego i niemieckiego

23 marca 2018 r. - konkurs "Młody Lingwista 2018" z języka angielskiego

23 marca 2018 r. - wysyłka kart odpowiedzi na adres WiE wraz z opłatą za konkurs

11 maja 2018 r. - przekazanie wyników szkołom

15 czerwca 2018 r. - termin składania reklamacji

 

Bezpieczna szkoła

26 marca 2018 r. - koniec przyjmowania zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu "Bezpieczna szkoła"

10 kwietnia 2018 r. - dostarczenie kart odpowiedzi i testów do szkół

11 kwietnia 2018 r. - konkurs "Bezpieczna szkoła"

11 kwietnia 2018 r. - wysyłka kart odpowiedzi na adres WiE wraz z opłatą za konkurs

11 maja 2018 r. - przekazanie wyników szkołom

15 czerwca 2018 r. - termin składania reklamacji

 

Big Ben

9 kwietnia 2018 r. - koniec przyjmowania zgłoszeń do ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego "Big Ben"

23 kwietnia 2018 r. - dostarczenie kart odpowiedzi i testów do szkół

24 kwietnia 2018 r. - olimpiada "Big Ben" z języka angielskiego

24 kwietnia 2018 r. - wysyłka kart odpowiedzi na adres WiE wraz z opłatą za konkurs

18 maja 2018 r. - przekazanie wyników szkołom

15 czerwca 2018 r. - termin składania reklamacji