Ważne daty

Bezpieczna szkoła

25 marca 2019 r. - koniec przyjmowania zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu "Bezpieczna szkoła"

4 kwietnia 2019 r. - dostarczenie kart odpowiedzi i testów do szkół

5 kwietnia 2019 r. - konkurs "Bezpieczna szkoła"

5 kwietnia 2019 r. - wysyłka kart odpowiedzi na adres WiE wraz z opłatą za konkurs

6 maja 2019 r. - przekazanie wyników szkołom

13 czerwca 2019 r. - termin składania reklamacji

 

Big Ben

8 kwietnia 2019 r. - koniec przyjmowania zgłoszeń do ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego "Big Ben"

24 kwietnia 2019 r. - dostarczenie kart odpowiedzi i testów do szkół

25 kwietnia 2019 r. - olimpiada "Big Ben" z języka angielskiego

25 kwietnia 2019 r. - wysyłka kart odpowiedzi na adres WiE wraz z opłatą za konkurs

16 maja 2019 r. - przekazanie wyników szkołom

13 czerwca 2019 r. - termin składania reklamacji