Zakres tematyczny konkursu "Bezpieczna Szkoła"

Poziom 1

 1.  Znaki drogowe.
 2. Uczeń jako pieszy i pasażer.
 3. Zasady ograniczonego zaufania.
 4. Telefony alarmowe.
 5. Korzystanie z urządzeń elektrycznych.
 6. Zdrowe odżywianie.
 7. Zdrowy tryb życia.
 8. Zasady higieny osobistej.
 9. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.
 10. Postępowanie w przypadku zagrożeń (agresja, pożar, powódź).
 11. Zasady bezpieczeństwa w domu, szkole i w czasie wolnym.

Poziom 2

Zagadnienia z poziomu 1 oraz:

 1. Podstawowe zasady ruchu drogowego (dla rowerzystów).
 2. Pierwsza pomoc- skaleczenia  i otarcia, skręcenia i złamania.
 3. Uzależnienia.
 4. Anatomia (szkielet i mięśnie, układ pokarmowy).
 5. Zmysły.
 6. Choroby zakaźne i pasożytnicze.

Poziom 3

Zagadnienia z poziomu 1 i 2 oraz:

 1. Pierwsza pomoc i bezpieczeństwo.
 2. Zagrożenia życia i zapobieganie im.
 3. Ochrona ludności.
 4. Obrona cywilna.