WiE

W związku z sytuacją zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, prosimy o przesunięcie daty olimpiady BIGBEN na pierwszy możliwy termin.

 

Serdecznie witamy wszystkich nauczycieli i uczniów!

Wiedza i Edukacja zajmuje się organizacją konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych. Powstała z myślą o wzmocnieniu systemu oświaty poprzez udostępnianie uczniom nowej formy sprawdzania swoich umiejętności.  Celem WiE jest zachęcenie uczniów do pogłębiana wiedzy oraz motywowanie ich do nauki.

Organizujemy konkursy na sześciu poziomach zaawansowania, osobno dla każdej z klas szkoły podstawowej, dzięki czemu uczeń ma możliwość sprawdzenia umiejętności w swojej grupie wiekowej.

Testy konkursowe przygotowuje zespół nauczycieli uczących w renomowanych szkołach podstawowych, którzy dbają o poprawność merytoryczną pytań oraz zapewniają wysoką jakość testów i ich zgodność z programem nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Dzięki uczestnictwu w naszych konkursach uczniowie mają okazję sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności oraz porównać je z wynikami uczniów z innych szkół.

Zapraszamy!

Zespół WiE.Zapraszamy do ogólnopolskich konkursów przedmiotowych.