Zakres tematyczny konkursu "Bocian"

Poziom 1

 1.  W przygotowaniu ...

Poziom 2

Zagadnienia z poziomu 1 oraz:

 1. Zanieczyszczenia i ochrona powietrza.
 2. Zanieczyszczenia i ochrona wód w Polsce.
 3. Zanieczyszczenia i ochrona gleb w Polsce.
 4. Efekt cieplarniany.
 5. Dziura ozonowa.
 6. Kwaśne deszcze.

Poziom 3

Zagadnienia z poziomu 1 i 2 oraz:

 1.  Formy ochrony przyrody w Polsce.
 2. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.
 3. Rys historyczny ochrony przyrody w Polsce.
 4. Telefony alarmowe.
 5. Odpady i ich zagospodarowanie.
 6. Akcje ekologiczne.
 7. Strategia zrównoważonego rozwoju i  konferencje na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Poziom 4

Zagadnienia z poziomu 1, 2 i 3 oraz:

 1. Przemysł i jego wpływ na stan środowiska.
 2. Rola oczyszczalni ścieków.
 3. Działanie oczyszczalni ścieków
 4. Klasy czystości wód
 5. Ochrona wód
 6. Czynniki biotyczne (zależności międzygatunkowe i wewnątrzgatunkowe)