Ogólnopolski konkurs językowy - "Młody Lingwista"

Konkurs Młody Lingwista przeprowadzony będzie z przedmiotu język polski (z zakresu gramatyki, literatury, kultury języka polskiego), oraz języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski oraz francuski. Testy z języków obcych pozwalają na zweryfikowanie następujących umiejętności lingwistycznych: rozumienie tekstu pisanego, słownictwo i gramatyka, a także sprawdzają wiedzę z zakresu kultury, historii oraz geografii danego obszaru językowego.

Konkurs odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2013 r. w Państwa szkołach. Dla każdego języka oraz każdej grupy wiekowej przewidziany został test składający się z 30 pytań. Do każdego pytania są przygotowane 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Tags: